WEX-DIRECT SKI METHOD

CO JE TO ?

Právě jste objevili první zmínku svého druhu o Přímé výuce lyžování - WEX-DIRECT SKI METHOD.

Při používání této výukové metody se zákazník učí přímo lyžovat = ovládat lyže přesně tak, jak to bude potřebovat při samostatném lyžování na svahu - a to od prvních krůčků až po vyježděnost.

 

 • Učíte se rovnou sjíždět svah ve snožné stopě, zatáčet v paralelním vedení lyží naprosto novým a doposud neznámým a nepoužívaným pohybem (který přesto používají nevědomky všichni lyžaři ), učíte se přirozeně ovládat smyk, zpomalovat a brzdit.
   
 • Neučíte se zatáčení v pluhu jenom proto, abyste se ho pak museli zase odnaučovat. Učíte se PŘÍMO = rovnou lyžovat, bez nutnosti se COKOLIV odnaučovat, nebo přeučovat.
   
 • Při této výuce hned první den samostatně sjíždíte výukový svah ve snožné stopě a do lyžařské školy se NEMUSÍTE vracet.
   
 • Při této výuce platíte za výsledek = za NAUČENÍ se lyžovat / a ne za hodiny = za UČENÍ  "lyžovat".

 

 

EXISTUJE SNAD TAKÉ NEPŘÍMÁ VÝUKA LYŽOVÁNÍ ?!?

 

Ano - poznáte ji snadno.

 1. vyučující Vás neučí přímo a hned hlavní lyžařskou techniku, ale nejprve Vás nutí do zvládnutí techniky, pomocí které NIKDY v budoucnu nebudete sjíždět lyžařské svahy = zatáčení / ovládání lyží v pluhu.
 2. platíte za hodiny strávené výukou = čím déle se učíte, tím více platíte

 

PLUH = jízda v pluhu - je lyžařská technika, která vznikla pouze pro to, aby začínající lyžař byl schopen ovládat nepřiměřené vybavení pro začátečníka = nepřiměřeně dlouhé a nevhodné lyže k výuce a ke sjíždění.

 

Důkaz? Jakou technikou sjíždíte sjezdovku na běžkách ? 90% z nás - v pluhu. Běžky jsou lyže nevhodné ke sjíždění - nepřiměřeně dlouhé, s nevhodnými parametry. Proto se při sjíždění dají ovládat především pluhem - ti nejlepší zatáčí i v telemarku, jen zlomek lyžařů zvládne zatáčení ve snožné stopě. To funguje nejlépe u běžek určených k bruslení = kratších...

 

Výuka zatáčení pomocí pluhu tedy probíhá jako nepřímá výuka - nejprve Vás instruktor naučí něco, co vás následně bude MUSET odnaučovat / nebo přeučovat. Než se naučíte samostatně sjíždět lyžařské svahy jako ostatní, budete muset platit za něco, co v budoucnu nebudete ke klasickému lyžování potřebovat (rozhlédněte se prosím po svahu kolem sebe - a spočítejte si, kolik lyžařů používá při ovládání lyží při zatáčení pouze pluh).
Je to podobná logika, jako když Vás budeme nutit nejprve zvládnout triky na lyžích - abyste byli "dokonale vyvážení a zvládali ovládání lyží a orientaci" - a pak vás teprve naučíme zatáčet - sjíždět svah v paralelním postavení lyží.

Nejde snad o skrytou manipaluci? Nejsou snad zmanipulované i lyžařské školy a násilně nucené do výuky pluhu akreditovanými středisky? Nejde o cílenou manipulaci se zákazníkem?

Vždyť cíl výuky zatáčení v pluhu je pouze jediný - nějak zvládnout NEPŘIMĚŘENÉ lyže a umožnit ve výuce začátečníkům jízdu "v hadu" - za instruktorem. To vše ale uměle prodlužuje výuku = něco se naučit / a zase odnaučit...

Jsem skálopevně přesvědčen, že takto zmanipulované lyžařské školy sami netuší, k čemu jsou vlastně vedené a uměle usměrňované. Stokrát jsme na školení instruktorů lyžování vyslechli od účastníků - " ....to je děsný, proč nás pořád tak moří s tim pluhem ?!? Vždyť ty lidi tak stejně lyžovat nebudou!"

 

TAKŽE JENOM BYZNYS? Opět cílený podvod na zákazníka ? Nebo - prostě to neumíme jinak. Zatím....

 

DALŠÍ ZÁSADNÍ ROZDÍLY mezi Přímou a Nepřímou výukou lyžování:

 • Přímou výuku lyžování WEX-DIRECT SKI METHOD poznáte podle toho, že Vám vyučující přidělí výukové lyže - různé lyže každému žákovi, podle přesně stanovených zásad. Takové lyže, které se každému z Vás budou STEJNĚ CHOVAT = budou Vás poslouchat
   
 • Nepřímou výuku lyžování poznáte podle toho, že vyučujícímu bude úplně jedno, jaké lyže budete na výuku používat.
  Čím delší - tím lepší. Budou se Vám hůře ovládat, a tak budete na 100% potřebovat pomoc = pluh. A proto budete začínat pluhem. Neodbytně. Vytrvale. Úporně.
  Jinak to totiž nejde.... jinak to ani Váš vyučující neumí. A až se konečně naučíte řídit lyže v pluhu - budete se to muset opět pracně odnaučovat. Tak se totiž nelyžuje. Ono tak lyžovat ani nejde - v pluhu nelze sjet prudký svah - a už vůbec na něm nelze v pluhu zatáčet, v pluhu nelze jet rychle, v pluhu nezvládnete nerovnosti a boule na sjezdovce, v pluhu dokonce nelze ani jet šikmo svahem.
  U malých dětí je to krok ke katastrofě - jakmile se malé dítě "zaprogramuje" do čehokoliv, je obrovský problém ho to následně odnaučit - a přeučit. To platí i u pluhu. Dítě nechápe .... a tělo neposlouchá. Je to proti přírodě. U malých dětí je tento postup doslova TÝRÁNÍ.

 

V ČEM JE VÝUKA WEX-DSM = Přímá výuka lyžování - naprosto unikátní:

 • pokud výuku pochopí teoreticky nelyžař - a rozhodne se kohokoliv naučit lyžovat - stane se sám v průběhu výuky lyžařem / naučí se také lyžovat !
 • ve výuce je vždy používán speciální postup výuky  → vybrané lyže → výuka bez pluhu s využitím naprosto nového pohybu
 • každý instruktor, který používá k výuce speciální postup WEX-DSM, se každou výukou neustále zlepšuje = unikátně roste!
 • již v první fázi výuky instruktor spolehlivě rozpozná, zda má žák naději výuku zvládnout -  jakým směrem má výuku vést
 • každý instruktor, který ovládá tuto techniku, má jistotu 100% výsledku - klient se NEBUDE muset vracet, pro 90% žáku není nutné výuku prodlužovat - na kompletní výuku stačí vždy jedna lekce (cca 2,5 hod)
 • každý instruktor / LŠ pracující pod značkou W-DSM získává dva stupně příjmů - platba za výuku / prodej vyzkoušených lyží zákazníkovi
 • v případě nutnosti má každý instruktor v průběhu výuky možnost žákovi "ulevit" ve výuce - info na semináři
 • v přípravě - každá LŠ, používající tuto metodu, získá možnost umístit / nabídnout neúspěšným žákům / letní rodinný pobyt s programem ACTIVE CONSULTING - s lokalizací problému, doporučením, cvičením a rehabilitací, zaměřenou na odstranění problému, který brání úspěšné výuce (posílení neodrazové nohy, psychické bloky, výuka základů na letním koberci, doporučené cviky a cvičení). I neúspěšný zákazník získává "druhou šanci" v další sezoně...

 

KDE "Přímou výuku lyžování" NAJDETE:

Zatím SKORO nikde. Bohužel - ani nikde ve světě.

Každopádně tak učíme u nás - a učit Vás přímo lyžovat budou také někteří naši dealeři.

Zda LŠ nebo instruktor používá Přímou výuku lyžování najdete vždy v popisu jejich činnosti na našich stránkách. Ověřte si prosím VŽDY na našich stránkách, zda LŠ uvádí ve svém popisu pravdivé informace - pouze proškolené a následně v praxi ověřené LŠ našimi pracovníky uvádíme i na našich stránkách, právo užívat a nosit ochrannou značku WEX má pouze LŠ nebo instruktor, který absolvoval naše školení a následně mu byla v praxi přidělena ochranná známka WEX. ŽÁDNÝ instruktor lyžování, nebo LŠ, nezíská ochrannou známku POUZE na základě absolvovaného školení - výsledky musí prokázat v praxi!

Od sezony 2016 nosí každý instruktor, který je přezkoušen ve znalostech o používání Přímé výukové metody lyžování v praxi, speciální označení.

Lyžařská škola, která používá ověřenou metodu WEX-DIRECT Ski METHOD, je na budově označena speciálním logem s chráněnou značkou WEX, přiděleným na základě praktických výsledků autorem výukové metody a majitele značky.

 

Pouze u takto označených lyžařských škol a instruktorů máte záruku, že:

 • výuka směřuje přímo k výuce lyžování, nebudete nuceni se učit a odučovat zbytečnosti
 • k výuce jsou používané vybrané = Vám přiměřené lyže, které Vám umožní se přímo = hned naučit lyžovat = samostatně sjíždět svah v paralelním postavení lyží
 • nebudete nuceni zvládat nepřiměřené vybavení technikou k tomu určenou = pluh - a pomocí této techniky pak dále zkoušet NĚJAK sjíždět svah
 • v průběhu další výuky se tedy nebudete muset NIC odnaučovat / přeučovat
 
 
 
 
TOPlist